SCIO
Česky
Slovenský
English

Všeobecné študijné predpoklady

Skúška testuje základné zručnosti a schopnosti, ktoré potrebujete na úspešné štúdium. Ide o skrátenú verziu testu, kompletný test pri skúške má 66 úloh rozdelených do 2 oddielov. Vždy len jedna odpoveď je správna. Počet správnych odpovedí uvidíte hneď, náhľad vyriešeného testu a odhad percentilu vám pošleme, pokiaľ nám na konci uvediete email.