Videokurz - Matematika 5. třída

Úlohy Ano x Ne

Řešíme úlohy Ano x Ne

24 %

Procvičujeme úlohy Ano x Ne

72 %
Přiřazovací úlohy

Řešíme přiřazovací úlohy

72 %

Procvičujeme přiřazovací úlohy

1 %
Úlohy s výběrem z možností

Řešíme úlohy s výběrem z možností

24 %

Procvičujeme úlohy s výběrem z možností

72 %
Úzce otevřené úlohy

Řešíme úzce otevřené úlohy

1 %

Procvičujeme úzce otevřené úlohy

72 %
Konstrukční úlohy

Řešíme konstrukční úlohy

72 %

Procvičujeme konstrukční úlohy

1 %
Nestardandní úlohy

Řešíme nestandardní úlohy

24 %

Procvičujeme nestandardní úlohy

72 %
Záznamový arch
Tipy k přijímačkám
Závěrečný test

Videokurz - Matematika 9. třída

Úlohy Ano x Ne

Řešíme úlohy Ano x Ne

72 %

Procvičujeme úlohy Ano x Ne

72 %
Přiřazovací úlohy

Řešíme přiřazovací úlohy

72 %

Procvičujeme přiřazovací úlohy

1 %
Úlohy s výběrem z možností

Řešíme úlohy s výběrem z možností

24 %

Procvičujeme úlohy s výběrem z možností

72 %
Otevřené úlohy

Řešíme otevřené úlohy

72 %

Procvičujeme otevřené úlohy

72 %
Úzce otevřené úlohy

Řešíme úzce otevřené úlohy

1 %

Procvičujeme úzce otevřené úlohy

72 %
Konstrukční úlohy

Řešíme konstrukční úlohy

72 %

Procvičujeme konstrukční úlohy

1 %
Nestandardní úlohy

Řešíme nestandardní úlohy

24 %

Procvičujeme nestandardní úlohy

72 %
Záznamový arch
Tipy k přijímačkám
Závěrečný test

Videokurz - Český jazyk 5. třída

Úlohy Ano x Ne

Řešíme úlohy Ano x Ne

72 %

Procvičujeme úlohy Ano x Ne

72 %
Přiřazovací úlohy

Řešíme přiřazovací úlohy

72 %

Procvičujeme přiřazovací úlohy

1 %
Úlohy s výběrem z možností

Řešíme úlohy s výběrem z možností

24 %

Procvičujeme úlohy s výběrem z možností

72 %
Seřazovací úlohy

Řešíme úlohy seřazovací

1 %

Procvičujeme seřazovací úlohy

24 %
Otevřené úlohy

Řešíme otevřené úlohy

72 %

Procvičujeme otevřené úlohy

72 %
Otevřené úlohy pravopisně vypisovací

Řešíme úlohy pravopisně vypisovací

24 %

Procvičujeme úlohy pravopisně vypisovací

24 %
Záznamový arch
Tipy k přijímačkám
Závěrečný test

Videokurz - Český jazyk 9. třída

Úlohy Ano x Ne

Řešíme úlohy Ano x Ne

72 %

Procvičujeme úlohy Ano x Ne

72 %
Přiřazovací úlohy

Řešíme přiřazovací úlohy

72 %

Procvičujeme přiřazovací úlohy

1 %
Úlohy s výběrem z možností

Řešíme úlohy s výběrem z možností

24 %

Procvičujeme úlohy s výběrem z možností

72 %
Seřazovací úlohy

Řešíme úlohy seřazovací

1 %

Procvičujeme seřazovací úlohy

24 %
Otevřené úlohy

Řešíme otevřené úlohy

72 %

Procvičujeme otevřené úlohy

72 %
Otevřené úlohy pravopisně vypisovací

Řešíme úlohy pravopisně vypisovací

24 %

Procvičujeme úlohy pravopisně vypisovací

24 %
Záznamový arch
Tipy k přijímačkám
Závěrečný test